Εν Κινήσει στον Μυστρά

Posted Posted in iPad 1:1, Αλλάζουμε την εκπαίδευση, Ανοιχτή Τάξη 4, Αρχαιολογικός Χώρος, Βυζάντιο, Εκδρομές, Εκπαίδευση, Εν κινήσει, Μαθητής, Μετασχηματισμός, Μουσείο, Μυστράς, Πολιτισμός

Η επιτομή της Βυζαντινής Ιστορίας με καινοτόμο προσέγγιση.

Σάββατο 27 Μαΐου, στον Μυστρά

Οδύσσειες… Κεραμεικός

Posted Posted in iPad 1:1, Αλλάζουμε την εκπαίδευση, Αρχαιολογικός Χώρος, Μουσείο

Η Ανοιχτή Τάξη επισκέπτεται Ορόσημα του τόπου. 

 Ανοιχτές Διδασκαλίες «εν κινήσει», iPad 1:1, που πραγματοποιούνται σε Ορόσημα του τόπου.

Η σύνθεση και η δημιουργία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η καινοτομία είναι τα στοιχεία που αναδεικνύονται κατά τη βιωματική, ομαδοσυνεργατική, ερευνητική, αυτοκατευθυνόμενη και μαθητοκεντρική προσέγγιση που υλοποιείται.

Ο Κεραμεικός είναι μια υπαίθρια αίθουσα τέχνης. Ένας κήπος που σε κάθε γωνιά, ανάμεσα στις ελιές, τις δάφνες και τα κυπαρίσσια βρίσκονται αριστουργήματα.