Ανοιχτή Τάξη

iPad 1:1

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα υλοποιώ ένα μοντέλο διδασκαλίας που δίνει σύγχρονο περιεχόμενο στις έννοιες “δάσκαλος”, “μαθητής”, “γνώση”. Πρόκειται για ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης του ατόμου. Παιδεία και Πολιτισμός με όχημα την Καινοτομία για την πρόσβαση, κατανόηση, κατάκτηση, διαχείριση, παραγωγή της γνώσης.

Η Τάξη είναι ένα νευραλγικό κέντρο με διαφανείς και πορώδεις τοίχους που όλοι συνδέονται διαδραστικά και αλληλεπιδραστικά με τον θησαυρό της γνώσης.

Η Ανοιχτή Τάξη, ευέλικτη και με κουλτούρα έρευνας, καλλιεργεί την ολότητα του ατόμου, σμιλεύει ολοκληρωμένες προσωπικότητες αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, την αυτενέργεια, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα. Προετοιμάζει για τον πραγματικό κόσμο, ενσταλάζει την περιέργεια(δια βίου μάθηση), και επιθυμεί το μαθητή πολυμήχανο.

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΞΗ

Αφήστε μια απάντηση